FAQ items aan het laden...

Cybersecurity audits uitgelegd

U heeft meer nodig dan alleen de nieuwste antivirussoftware om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsnetwerk veilig is.

Cybersecurity audits: U heeft meer nodig dan alleen de nieuwste antivirussoftware om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsnetwerk veilig is. Een cyber security audit helpt u bij het verkrijgen van een volledig beeld omtrent uw beveiligingsstrategie.

Cybercriminaliteit is uitgegroeid tot één van de epidemieën van deze tijd.

Alleen al in 2018 zagen we 812,67 miljoen gevallen van malware infecties. Ondertussen bracht 2020 een toename van 600% in cybercriminaliteit met zich mee. Naar schatting zullen ransomware aanvallen tegen bedrijven in 2021 jaarlijks meer dan 6 biljoen dollar kosten.

Wanneer u geen prioriteit geeft aan cyber security, loopt u en uw bedrijf ook een risico om te worden aangevallen.

Op dit moment heeft u waarschijnlijk enkele strategieën om hackers en andere cybercriminaliteit tegen te kunnen gaan. Het is echter wel van belang dat u met zekerheid kunt zeggen dat de maatregelen die u heeft genomen afdoende zijn.

Dit is het moment waarop cyber security audits belangrijk worden.

In dit artikel leggen we uit wat cyber security audits zijn en voorzien we u van tips die van cruciaal belang zijn voor het uitvoeren van een audit binnen uw bedrijf.

Wat is een Cyber Security Audit?

Een audit mag worden gezien als een uitgebreid onderzoek van elke cyber security strategie die u gebruikt. Met een audit heeft u 2 doelen voor ogen:

  1. Het identificeren van eventuele gaten binnen uw systeem zodat u ze kunt opvullen.
  2. Een diepgaand rapport opstellen waarmee u kunt aantonen dat u klaar bent om zich te kunnen verdedigen tegen cyberdreigingen.

Een klassieke audit bestaat uit 3 fasen:

  1. Beoordeling
  2. Opdracht
  3. Audit

In de beoordelingsfase onderzoekt u het bestaande systeem.

Dit houdt in dat de computers, servers, software en databases van uw bedrijf worden gecontroleerd. U bekijkt ook hoe toegangsrechten worden toegekend en welke hardware of software u momenteel gebruikt om uzelf te kunnen beschermen tegen aanvallen.

De beoordelingsfase zal hoogstwaarschijnlijk een aantal hiaten in de beveiliging aan het licht brengen. Hierop moet actie worden ondernomen. Wanneer dat is gedaan volgt de opdracht.

Hier wijst u passende oplossingen toe voor de geïdentificeerde problemen. Dit kan ook inhouden dat u interne professionals belast met de implementatie van deze oplossingen. Het kan ook voorkomen dat u een beroep moet doen op externe professionals om te helpen bij de implementatie.

Ten slotte sluit u af met een audit.

Deze vindt plaats nadat u uw voorgestelde oplossing heeft geïmplementeerd. De audit is bedoeld als een laatste controle van uw nieuwe systeem. Nog voordat deze weer wordt vrijgegeven binnen het bedrijf. Deze audit is vooral gericht op het garanderen dat alle installaties, upgrades en patches werken zoals verwacht.

ICT Specialist nodig?

Bent u op zoek naar een ICT specialist of bent u ontevreden over uw huidige dienstverlener? Dan kom ik graag in contact om uw wensen en vragen te beantwoorden.

Neemt u contact op via de contact pagina, of stuur voor direct contact een WhatsApp bericht.

3 tips voor een succesvolle Cyber Security Audit

Nu u de 3 fasen van een cyber security audit begrijpt, is het ook van belang om te weten hoe u een audit effectief kunt uitvoeren. Op deze manier levert de audit de informatie op die u nodig heeft. Een niet correct uitgevoerde audit kan cruciale beveiligingslekken over het hoofd zien. In dat geval blijven uw systemen kwetsbaar voor aanvallen.

Deze 3 tips helpen u bij het uitvoeren van een effectieve cyber security audit in uw bedrijf.

#1: Controleer altijd hoe oud de bestaande beveiligingssystemen zijn

Er bestaat niet zoiets als een “altijd blijvende” beveiligingsoplossing.

Cyberdreigingen evolueren voortdurend. Hackers en cybercriminelen bedenken voortdurend nieuwe manieren om bestaande beveiligingsprotocollen te kunnen doorbreken. Elk systeem dat u reed heeft geïmplementeerd, is voorzien van een leeftijd. Uiteindelijk zijn gedateerde systemen niet meer effectief tegen de nieuwe golf van cyberdreigingen.

Dit betekent dat u altijd moet controleren hoe oud de bestaande cyber beveiligingsoplossingen binnen uw bedrijf zijn.

Zorg ervoor dat de systemen binnen uw bedrijf worden bijgewerkt wanneer de fabrikant een update uitbrengt. Als de fabrikant de software die u gebruikt niet langer ondersteunt, is dit een teken dat u een verandering moet doorvoeren.

#2: Uw bedreigingen identificeren

Vraag u tijdens de cyber security audit binnen uw bedrijf voortdurend af op welke plaats u waarschijnlijk de grootste bedreiging zult ondervinden.

Als u bijvoorbeeld een systeem controleert dat veel klantinformatie bevat, is privacy van gegevens een belangrijk punt van aandacht. In deze situatie ontstaan bedreigingen door zwakke wachtwoorden, phishing aanvallen en malware.

Bedreigingen kunnen ook afkomstig zijn van binnenuit. Bijvoorbeeld van kwaadwillende werknemers of door het ten onrechte verlenen van toegangsrechten aan werknemers die bepaalde gegevens niet zouden mogen zien.

Soms kunnen werknemers ook onbewust gegevens lekken.

Wanneer u het bijvoorbeeld toestaat dat werknemers hun eigen apparaten aansluiten op uw bedrijfsnetwerk, creëert u risico’s omdat u geen controle heeft over de beveiliging van deze externe apparaten.

U moet eerst inzicht hebben in de potentiële bedreigingen. Nog voordat u zich kunt richten op het implementeren van oplossingen.

#3: Bedenkt op welke manier u uw werknemers gaat opleiden

U heeft de bedreigingen geïdentificeerd en plannen gemaakt om hierop te reageren.

Die plannen zijn echter weinig zinvol wanneer werknemers niet weten hoe ze moeten worden uitgevoerd.

Wanneer u te maken krijgt met een noodsituatie als een datalek en uw werknemers niet weten wat ze moeten doen, is de cyber security audit nutteloos geweest.

Om deze situatie te voorkomen moet u uw werknemers leren waar ze op moeten letten en hoe ze op cyber security dreigingen moeten reageren. Hiervoor moet in de meeste gevallen een plan worden opgesteld waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

  1. De verschillende bedreigingen die u heeft geïdentificeerd en hoe u daarop moet letten.
  2. Waar de medewerker terecht kan voor aanvullende informatie over een bedreiging.
  3. Met wie de medewerker contact moet opnemen als hij een bedreiging constateert.
  4. Hoe lang het duurt om de bedreiging te verhelpen.
  5. Eventuele regels die u hanteert voor het gebruik van externe apparaten of de toegang tot gegevens die op beveiligde servers zijn opgeslagen.

Onthoud dat cyberbeveiliging niet alleen het domein van de IT-afdeling is. Het is een voortdurende zorg waar iedereen binnen een organisatie waakzaam voor moet blijven.

Door uw medewerkers voor te lichten over de aanwezige bedreigingen en hoe ze daarop moeten reageren, creëert u een stabiele verdediging tegen toekomstige aanvallen.

Audits verbeteren de beveiliging

Cyber security audits bieden u een kans om uw beveiligingsprotocollen te evalueren.

Ze helpen u problemen te identificeren en zorgen ervoor dat u up-to-date blijft met betrekking tot de nieuwste cyber veiligheidsbedreigingen. Zonder deze audits loopt een bedrijf het risico verouderde software te gebruiken om zich te beschermen tegen aanvallen die zich steeds verder ontwikkelen.

De noodzaak om up-to-date te blijven onderstreept het belang van cyber security audits.

Uw beveiligingsoplossingen zijn niet “one-and-done.” Ze moeten regelmatig worden bijgewerkt en opnieuw worden onderzocht om er zeker van te zijn dat ze nog steeds geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u ze gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, zal uw bedrijf kwetsbaarheden vertonen waar anderen misbruik van kunnen maken.

Audits verbeteren de cyberbeveiliging.

En verbeterde cyberbeveiliging betekent dat u en uw klanten zich zekerder kunnen voelen.

Als u een cyber  security audit wilt uitvoeren maar niet zeker weet of u over de nodige vaardigheden beschikt om dit op de juiste manier te doen, staat ons team voor u klaar. Graag maken we een afspraak voor een vrijblijvend gesprek om uw bestaande systemen te bespreken en hoe wij kunnen helpen deze te verbeteren.