tips tandarts

De betekenis van QLF™ Dental Care?

De afkorting QLF Dental Care staat voor Quantitatieve Licht-geïnduceerde Fluorescentie. Waar de meeste tandartsen niet weten wat QLF Dental Care is, zien tandheelkundige onderzoekers en universiteiten dit als dé standaard op het gebied van onderzoek en wetenschap.

QLF™ wordt beschreven in talloze wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande vakbladen. Voorbeelden daarvan zijn de Operative Dentistry, The Journal of Evidence Based Dental Practice en de Journal of Dentistry.

QLF™ is na de tandboor de meest waardevolle ontdekking

QLF™ gebruikt de eigenschappen van fluoroforen. Dit wordt ook wel fluorescentie genoemd. Wanneer deze fluoroforen een bepaalde kleur licht tot zich nemen, worden deze vervolgens in een andere kleur uitgescheiden. Wanneer de originele kleur wordt geblokkeerd met een filter, blijft er niets anders over dan het beeld dat de fluoroforen uitstralen. Dit wordt ook wel het fluorescentiebeeld genoemd. QLF Dental Care maakt gebruik van rode en groene fluoroforen.

Rode fluoroforen worden veroorzaakt door bacteriën. Ze worden ook wel Porfyrines genoemd. Ze zijn een maatstaf voor de activiteit van schadelijke bacteriën in de mond. Groene fluoroforen vinden we dichtbij het glazuur van de tand en dentine. Ze brengen vooral beschadigd tandglazuur aan het licht. Een QLF™ beeld kan worden gevormd met een filter.

Onderscheid tussen een gezonde en ongezonde mond

In tegenstelling tot het gebruik van normaal licht, is het verschil tussen een gezonde en ongezonde mond met een QLF™ beeld veel beter waar te nemen. Voorbeelden daarvan zijn het onderscheid dat kan worden gemaakt gaaf en aangetast tandglazuur of gezond en ongezond weefsel in de mond.

Zowel de omvang van de beschadigingen en de schadelijke bacteriën die in de mond aanwezig zijn, kunnen wanneer gewenst worden gemeten. Zo kan er een goed beeld worden gevormd van de mondgezondheid op dat moment. Dit heeft als voordeel dat een tandarts kan ingrijpen voordat er meer schade kan worden aangericht. Een QLF Dental Care beeld is uiterst sensitief waardoor de kleinste afwijkingen of details waargenomen kunnen worden.

Gebruik Oral Qamera

  • Gebruik een frequentie van 405 nm en verlicht het element in de mond met blauw licht
  • Ontsluit het fluorescentiebeeld door gebruik te maken van filters.
  • Met een Oral Qamera kunt u locaties met een hoge cariogene bacteriën activiteit uitlichten, alsook zwakke plekken in het tandglazuur waarnemen.
  • U kunt tandplak, cariës, calculus en tandschade kwantificeren.
  • U kunt gebruik maken van hoogwaardige en longitudinale monitoring. Dat geldt voor schadelijke bacteriële activiteiten in de mond en de-mineralisatie.
  • Het gebruiken en inzetten van een QLF™ Oral Qamera kunt u middels M01 en F724 declareren

Nederlandse uitvinding

Inspektor Research Systems is opgericht in 1987 door Elbert Waller en Josselin de Jong. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvinden van QLF™.

Josselin de Jong laat weten dat cariës voorgoed verbannen haar grootste wens is. Haar hoogopgeleide ouders hadden angst voor de tandarts. Als kind heeft de Jong dan ook behoorlijk wat pijn door een slechte mondgezondheid moeten doorstaan. Er was geen aandacht voor mondhygiëne of tandenpoetsen. Met als gevolg dat iedereen binnen het gezin te maken had met tandproblemen had.

ICT Specialist nodig?

Wij zijn een ICT Dienstverlener specifiek gericht op tandartspraktijken. Bent u op zoek naar een ICT specialist of bent u ontevreden over uw huidige dienstverlener? Dan kom ik graag in contact om uw wensen en vragen te beantwoorden.

Neemt u contact op via de contact pagina, of stuur voor direct contact een WhatsApp bericht.

Tijdens het vervullen van haar dienstplicht koos ze voor een alternatief. De Jong ging als onderzoeker aan de slag bij de Rijksuniversiteit Groningen en nam Tandheelkunde als specialisatie. Daar kwam ze eigenlijk pas te weten hoe ze tandplak kon verwijderen en op welke manier ze cariës kon voorkomen met fluor. Al snel wilde de Jong dit meetbaar maken, maar ze had nog geen ervaring met computertechnieken.

Op dat moment werd het fundament voor Inspektor gebouwd. Dat deed de Jong samen met Elbert Waller. Elbert was in die tijd werkzaam bij het Delftse Informatica. De Jong laat weten het nog steeds interessant te vinden dat mondbacteriën een film achterlaten welke zichtbaar wordt door het gebruik van fluorescentie. Ze wil bijdragen aan een wereld zonder cariës. Die droom komt dankzij de Oral Qamera een stuk dichterbij.

De introductie van Oral Qamera door Inspektor Research Systems

Inspektor Research Systems heeft twee doelen. In de eerste plaats wilt het met de introductie van de Oral Qamera voet aan de grond krijgen binnen de wereld van tandheelkunde. Deze moet innoveren zodat preventie belangrijker wordt dan genezing. De consumentenbranche is het tweede doel van het Nederlandse Inspektor.

Commercieel directeur Nico Mussert ziet de Oral Qamera met QLF Dental Care als een investering voor de toekomst. Om een grote groep tandheelkundigen te kunnen laten werken met deze techniek, is ook gedacht aan een toegankelijk prijskaartje. Mussert zegt dat het gebruik van de Oral Qamera de zorg naar een hoger niveau kan brengen.

Tandartsen weten tot in detail welke handelingen ze verrichten en kunnen tevens maatwerk adviezen geven. Daarnaast kan er van elke tandheelkundige behandeling een opname worden gemaakt en is de aanmaak van dossiers geautomatiseerd. Behandelingen krijgen op deze manier een meer preventief karakter. Dit heeft ook voordelen voor patiënten.

De preventieve aard van de behandelingen kan angst verminderen. Zeker wanneer er een gedetailleerde diagnose kan worden gesteld aan de hand van beelden. Een kies of tand kan dan worden behandeld omdat het écht nodig is in plaats van behandelen uit voorzorg. Zo kunnen tevens de kosten voor de zorg onder controle worden gehouden.

En dat is geen overbodige luxe. Zeker niet omdat er alleen al in Europa op jaarbasis 52 miljard euro wordt gespendeerd. Het gaat dan alleen om het bestrijden en behandelen van gaatjes. Als gaatjes of cariës preventief kunnen worden voorkomen, gaan ook de zorgkosten voor gerelateerde aandoeningen naar beneden. Zoals het risico op hart- en vaatziekten.

Preventie is belangrijk

In een rapport dat onlangs is gepubliceerd door een grote Nederlandse bank, is te lezen dat mensen minder afhankelijk moeten zijn van tandheelkundige professionals. Een ontwikkeling die twee kanten opgaat. In de eerste plaats is de onafhankelijkheid nodig omdat er steeds minder mensen worden opgeleid als tandarts.

Zorgelijk, want ook in Nederland is er behoefte aan complexe tandheelkundige zorg. Afgestudeerde tandheelkundigen blijven daarnaast steeds vaker werkzaam in de stad waar zij hun studie hebben genoten. Daarnaast werken tandartsen nog niet preventief genoeg. Er wordt nog te vaak geboord om tandproblemen te voorkomen. Terwijl dit echt anders moet.

Invasief behandelen is niet duurzaam

Ook directeur Erik van den Heuvel volgt de technologie rondom Quantitatieve Licht-geïnduceerde Fluorescentie op de voet. Hij wil er persoonlijk voor zorgen dat QLF Dental Care op grote schaal wordt gebruikt door tandheelkundige professionals en patiënten. Deze mooie techniek mag niet alleen bewaard blijven voor wetenschappelijk onderzoek.

Van den Heuvel laat weten dat het bestrijden van cariës belangrijk is. De aandoening wordt nog wel eens onderschat. Zowel door tandartsen als patiënten. Met QLF™ kan daar wat aan worden gedaan. Een niet duurzame invasieve behandeling is dan niet meer nodig.

Van den Heuvel werkt binnen een team aan het vroegtijdig opsporen van orale anomalieën. Hij wil de QLF™ Oral Qamera gebruiken om de gezondheid van het tandvlees, de slijmvliezen en de tanden van de patiënt tot in het kleinste detail te kunnen beoordelen.

Gebruik van de Oral Qamera binnen orthodontie praktijken

In Nederland werken diverse orthodontisten en tandartspraktijken met de Oral Qamera. Zo ook orthodontist Katja van Oort. Zij vindt dat het gebruik van de Qamera een positieve invloed heeft op de intake van patiënten. Deze veranderd in positieve zin. Er kan namelijk direct worden bekeken hoe het is gesteld met de mondgezondheid.

Een patiënt moet zich eerst het belang van goed tandenpoetsen realiseren. Zeker bij het dragen van een beugel. Door de patiënt bewust te maken van het belang van poetsen, ontstaat er tevens een vertrouwensband. De aanwezigheid van tandplak kan bij elk bezoek worden gecontroleerd met QLF™ beelden.

Een goede motivatie, zeker voor jonge patiënten die veel meer visueel en digitaal zijn ingesteld. Met QLF Dental Care zien ze ook daadwerkelijk waar het mis gaat. Volgens van Oort is ook het geautomatiseerde patiëntendossier van de Oral Qamera een prettige bijkomstigheid. Deze meetbaar- en zichtbaarheid werkt voor beiden motiverend.

Ook Den Haag ziet het nut van preventief behandelen in

Voorkomen is beter dan genezen. Het nut van preventief behandelen krijgt ook steeds meer steun vanuit Den Haag. Tandzorg wordt 100% vergoed tot 18 jaar. De leeftijdsgrens zou eigenlijk met 7 jaar moeten worden opgeschroefd. Een gebit is namelijk pas op 25-jarige leeftijd volgroeid. Cariës kan zeker tussen deze 2 leeftijden in schade aanrichten. In deze leeftijdscategorie worden er namelijk minder tandartsbezoeken gepland.

Dat heeft te maken met het vervallen van de vergoedingen, maar ook ouders hebben hierin een taak. Wanneer de inzet en het gebruik van de Oral Qamera wordt vergoed, kunnen tandartsen betere preventieve zorg bieden aan jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Zo kan onherroepelijke gebitsschade door boren of tandbederf, maar ook ernstige lichamelijke aandoeningen op latere leeftijd worden voorkomen.

Preventie betekent ook minder kosten. De kosten van een gaatje kunnen uiteindelijk flink oplopen naar enkele duizenden euro’s. Om nog maar niet te spreken over gebitsschade.

Door meer en vaker uit te gaan van preventief behandelen, kunnen deze kosten flink worden gereduceerd. Bijvoorbeeld door tandplak regelmatig te laten verwijderen, maar ook door het gebruik van QLF Dental Care beelden die deze gebitsproblemen vroegtijdig in kaart kan brengen.

Volgens van den Heuvel kan er met de Oral Qamera ook worden bepaald of een gaatje écht behandeld moet worden. Dat is lang niet in alle gevallen zo. In veel gevallen is er zelfs sprake van een zelfgenezend vermogen. Onnodig boren is tot de introductie van de Oral Qamera te vaak gebeurd. Gewoonweg omdat niet kond worden gevolgd hoe de aandoening zich zou ontwikkelen. Het zekere voor het onzekere nemen is dan vaak van toepassing.

Met de Oral Qamera kan exact worden bekeken of boren nodig is of niet. Ook kan de schadelijke uitwerking van tandplak worden blootgelegd en getoond aan de patiënt.

Deze weet direct of het poetsen van de tanden beter moet en op welke plaatsen. Door het inzetten van de Oral Qamera gaat er echt iets veranderen voor tandheelkundigen.

De tandheelkunde van de toekomst

Een mondhygiënist kan met de introductie van de Oral Qamera preciezer werkten. Dit zegt wat over de kwaliteit van de zorg. De patiënt kan beter worden geïnformeerd over het poetsen van de tanden. Uiteindelijk verbetert dit de algehele mondgezondheid.

Deze preventie betekent in de praktijk minder tandartsbezoeken en meer afspraken met de mondhygiënist. Deze kan de mondgezondheid tot in detail monitoren. Deze preventieve aanpak verminderd ook angst bij patiënten. Het opmerken en behandelen van cariës of tandplak in een vroeg stadium, kan pijnlijke behandelingen en angst beperken.

Deze preventieve aanpak heeft ook voordelen voor de toekomst. De gezondheid van het gebit verbeterd waardoor patiënten steeds langer zorg nodig hebben voor hun eigen tanden. Elbert Waller vertelt ook dat het maken van QLF Dental Care beelden geen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt. Zoals dit bij röntgenstraling wel het geval is.

De Oral Qamera helpt tandheelkundige professionals bij het detecteren van oud tandplak. Er komt tevens binnenkort een uitbreiding. Daarmee kan ook tandplak van één dag worden opgespoord. De patiënt weet dus precies of hij die dag wel of niet goed gepoetst heeft.

Deze functie kan op den duur worden geïntegreerd met de applicatie voor de Oral Qamera. Op deze manier kunnen de bevindingen van de actuele mondgezondheid worden opgeslagen of gedeeld. Inspektor hoopt op deze manier nog dichter bij het doel te kunnen komen. Het voorgoed bestrijden van tandbederf.